מועצה מקומית עמק לוד

סניפי מועצה מקומית עמק לוד

מושב צפריה: מאמן אלון ברגר
שעהיוםגילאים
16:45-17:30ילדי גן: ט. חובה + חובה
17:30-18:15'כיתות א' + ב
18:15-19:00כיתות ג' ומעלה
מושב חמד: מאמן רחמיאל נמדר
שעהיוםגילאים
17:30-18:15ילדי גן: ט. חובה + חובה
18:15-19:00'כיתות א' + ב
19:00-19:45כיתות ג' ומעלה
מושב זיתן: מאמן רחמיאל נמדר
שעהיוםגילאים
17:30-18:15ילדי גן: ט. חובה + חובה
18:15-19:00'כיתות א' + ב
19:00-19:45כיתות ג' ומעלה
מושב ניר צבי: מאמן אלון ברגר
שעהיוםגילאים
17:30-18:15ילדי גן: ט. חובה + חובה
18:15-19:00'כיתות א' + ב
19:00-19:45כיתות ג' ומעלה